Slika Ranjenog Branitelja Bosanskog Broda

Nakon pada Dervente, 103 Derventska i 101 Bosansko Brodska brigada usmjerile su svoje odbrambene aktivnosti na područje općine Bosanski Brod. Po nacionalnom sastavu, pola pripadnika ovih brigada su bili Hrvati, pola Bošnjaci. Na sljedećoj slici vidimo jednog od ranjenih branitelja Bosanskog Broda u avgustu 1992 godine. Ne zaboravimo.

Defenders of Bosanski Brod in 1992. / Branioci Bosanskog Broda 1992 godine. (Fotograf: Klaus Reisinger)

Defenders of Bosanski Brod in 1992. / Branioci Bosanskog Broda 1992 godine. (Fotograf: Klaus Reisinger)

About Bosnian Genocide

For genocide deniers, the biggest nightmare is the truth.
This entry was posted in Bosnian Genocide. Bookmark the permalink.